Nachrichten

Trends Gazelle 2020

door:

donderdag, 6 februari, 2020 - 22:00

PRS Medical is genomineerd als Trends Gazelle in Vlaams Brabant!

Trends Gazelle wordt u niet op basis van een flashy presentatie of dynamische sales pitch. Trends Gazelle wordt u op basis van harde groeicijfers: groei in omzet, groei in personeel en groei in toegevoegde waarde. De methodologie is de volgende:

Op basis van een kwantitatieve analyse van de Trends Top onderscheiden we 3 categorieën van bedrijven:

“kleine bedrijven” (met een brutomarge minder dan 1 mio euro),
“middelgrote bedrijven” (met een omzet van 1 tot 10 mio euro) en
“grote bedrijven” (met een omzet van meer dan 10 mio euro).

Vervolgens toetsen we hun balansen van de 5 voorbije boekjaren aan 3 criteria en maken een ranking van de groei-evolutie (in absolute en procentuele cijfers):

groei in omzet
groei in personeelsbestand
groei in cashflow

De bedrijven moeten minstens 20 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd sinds de oprichting (voor de kleine bedrijven volstaat 10).

 

Groene investering

door:

maandag, 26 maart, 2018 - 08:15

PRS draagt haar steentje bij aan het klimaat. Naast zonnepanelen die voor de dagelijkse hernieuwbare stroom van onze productie zorgen, werd een interventiewagen op CNG in gebruik genomen. Een nieuwe stap in de vergroening van onze activiteiten! Duurzaamheid is voor ons op alle gebied een dagelijks streven!!