Ontsmetting volgens RABC 14065:2016

Decontaminatie

Het regelmatig ontsmetten van materiaal en meer bepaald alternating systemen is cruciaal om een goede zorg te realiseren. Al te vaak nog komen we matrassen tegen die weken, maanden of zelfs jaren in dienst zijn zonder ordentelijke ontsmettting te hebben ondergaan. 

De matrassen van PRS Medical zijn volledig machinaal reinigbaar en ontsmetbaar. Niet enkel de hoes, maar ook de volledige onderkant waarin zich de luchtcellen bevinden. Net om die reden bevatten onze matrassen geen schuimen, die eigelijk niet te ontsmetten zijn.

Recentelijk heeft PRS Medical, dankzij een succesvolle certificatieaudit door BQA, het RABC-certificaat behaald. Het behelst een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de Europese richtlijn NEN-EN 14065, versie 2016, waardoor de microbiologische kwaliteit van onze eindproducten gewaarborgd wordt. RABC is de afkorting van Risk Analysis Biocontamination Control  en is van toepassing op al onze decontaminatieprocessen en garandeert dus de hygiënische zuiverheid van de door PRS Medical afgeleverde eindproducten, zoals onze alternerende matrassen, zitkussens en aanverwante producten die u van ons huurt of door ons laat ontsmetten.

Onze decontaminatieservice houdt in dat we bij u ter plaatse komen, het materiaal meenemen, het volledig reinigen en ontsmetten, weder samenstellen, testen, verpakken en weer bij u aanleveren.

Ook indien u geen besmettingen heeft, kan een ontsmetting een goede investering zijn: het materiaal wordt nagekeken, het is schoon en het ruikt weer aangenaam fris!