Opleidingen

Pressure Relief Specialists

We zijn ervan overtuigd dat een goed product pas zijn volle rendement zal halen als dat product ook correct en doeltreffend ingezet wordt.

Daarom voorziet PRS Medical in een aantal mogelijkheden:

  • Productopleidingen
  • Technische opleidingen
  • Clininsche opleidingen
  • Informatieve brochures zoals 'Informatie over drukletsels voor patiënten en zorgverleners' en  'Leaflet classificatie drukletsels' deze vindt u in een pdf bestand op deze pagina.

Productopleidingen:

Hier gaan we in op de functionele aspecten van bediening, werkingsprincipe en tips en tricks. Samen met de gebruikers kijken we heel concreet naar het materiaal en gaan we kijken hoe het in de praktijk wordt ingezet. De link met specifieke klinische vragen wordt vanzelfsprekend gelegd en er is steeds gelegenheid tot vraag en antwoord.

Het is zeker nuttig om deze opleidingen periodiek te herhalen gezien het hoge verloop van medisch personeel! 

Technische opleidingen:

Hier gaan we samen met Biomedische Diensten kijken naar de echte technische kant van onze producten, met name wat het technisch onderhoud precies inhoudt en hoe we dat concreet uitvoeren. We halen motoren en materiaal uit elkaar en tonen hoe we herstellingen uitvoeren.

Klinische opleidingen:

Hier gaan we echt kijken naar de behoeften op clinisch niveau: opleidingen rond decubitus preventie, zitten en doorligwonden, hoe patiënten positioneren zijn enkele mogelijkheden.  Indien gewenst werken we een programma op maat uit samen met u. Deze sessies kunnen zowel eerder practisch als theoretisch van inslag zijn. Maar ze vormen een belangrijke mogelijkheid om nog betere resultaten te halen in de strijd tegen drukwonden en dus een kwalitatievere zorg te realiseren. We doen hierbij niet enkel beroep op eigen specialisten, maar werken ook samen met zorgverleners die vanuit de praktijk hun ervaringen en kennis delen met u!

Contacteer ons voor meer informatie!